Süt Alım Ünitesi Standart Ekipmanları;

Süt Sayım ve Tartımı Amacıyla Kullanılan Flowmetreli Otomatik Süt Alım Ünitesi ve/veya,
Load Cell’li Süt Kantar ve Kantar Altı Havuzu,
Kaba Temizlik İçin Hat Filtresi,
Sütün Temizlenmesi İçin Temizleme Seperatörü (Klerifikatör),
Soğutma İçin Plakalı Çiğ Süt Soğutma Eşanjörü,
Depolama Tankı ve,
Santrifüj Pompalar.